reportaż z uroczystości – konkurs krasomówczy, Katowice Gallery